Hello there and welcome
to Viktoria Eriksson´s Homepage!

On this site you will have the opportunity to read two papers in Social and Economic Geography which I did for my Master Degree in Social Science.
The first one is written in English and the second one is written in Swedish.

INDIA-ESSAYIf you have an interest in either Indian women or developing countries, please go on and read the essay "The Vicious Circle of Poverty -A Gender Aware Approach". This essay is based on a two months field study in Madras, India. The study was financed through a scholarship from Sida's (Swedish International Development Agency) Minor Field Study Programme.NorauppsatsOm du är intresserad av svensk regionalpolitik och vad en liten stad kan göra för att förbättra förutsättningarna för sin utveckling, gå vidare till "Kulturmiljö som lokal utvecklingsfaktor - Nora efter Europa Nostra". Uppsatsen baseras både på befintliga fakta och intervjuer med nyckelpersoner i Nora. Detta arbete gjorde jag för Länsstyrelsen i Örebro.