CURRICULUM VITAEAlnängsgatan 21
703 62 Örebro
Sverige

vixen@hem.passagen.se
http://home1.swipnet.se/~w18076UTBILDNING/KURSER
Uppsala Universitet.
Filosofie Magister Examen, med huvudinriktning på Samhällsgeografi.
Examen avslutat i januari 1996 efter fyra års studier. I alla kurser inom huvudämnet har jag haft betyget Väl Godkänt.

Högskolan i Örebro
Fristående kurser, 1994.


Flinders University of South Australia, Australien.
Study Abroad Programme, 1996.


EXAMENSARBETEN/UPPSATSER
Jag har gjort två självständiga uppsatsarbeten i Samhällsgeografi. Dessa arbeten gav mig många viktiga färdigheter bland annat; att använda både kvalitativa och kvantitativa metoder för faktainsamling, att analysera stora datamängder och att skriva ihop och presentera fakta på ett prydligt sätt.


ARBETSLIVSERFARENHET


IT-KUNSKAPER
IT-kunskaper har jag erhållit dels genom mina studier, uppsatsarbeten, kurser med mera, och genom eget engagemang. I mig finner ni en person som:

PERSONLIGA EGENSKAPER


SPRÅKKUNSKAPER


REFERENSER** 13 "units" krävs för att räknas som heltidsstudier under en termin.