Norrsundets Musikkår


Musikkåren har gamla anor, den bildades år 1891. Kåren fyller alltså snart 110 år.

Vi framför underhållningsmusik, även marschmusik, främst på hemorten. Kåren består för närvarande av cirka 15-20 medlemmar. Vi kan även framföra brunnsmusik med vår mässingsextett. Sextetten spelar då på gamla instrument från sekelskiftet.

Vår dirigent är Uno Myrefors.Kårens sponsras av Stora Enso AB.