Pelles Pappasida

Pelles PAPPASIDA är gjord av Pelle Östberg. Jag är själv far till tre barn och det är mina egna erfarenheter som sidorna bygger på. Detta kan tyckas vara en väl snäv och subjektiv behandling av ämnet, men som ett bra och viktigt komplement finns därför en sida med läsarbrev. Där kan du som pappa delge oss andra dina unika erfarenheter och kunskaper i ämnet. Det är viktigt att komma ihåg att min story är en sida av saken, men det finns inget rätt sätt, eller svar, inget facit att titta i när det gäller graviditeten och allt som är associerat med detta.
   Syftet med dessa sidor är att bereda väg för en säkrare och mer medveten pappa, en pappa som besitter de nödvändiga kunskaperna och som kan agera säkert i en ovanlig situation och vara den trygga klippa det krävs av oss att vara.
   Känner du dig manad att skriva hit ska du gå till E-postsidan. Självklart kan du vara anonym, men ange en signatur.
   Krönikan är betraktelser från den stora världen. En gästskribent skriver om vad som helst, förhoppningsvis roligt... Kommer ungefär en gång i kvartalet.
   Det finns också en sida med nyttolänkar, en sida med lite skryt och länkar till Pelles Pappasida, mitt sätt att tacka för visad uppskattning, och en sida med sökmotorer.
   Bollen uppe till vänster tar dig till förstasidan.
Till sist, dessa sidor är gjorda för webläsare version 4 (Netscape och Explorer). Om något ser konstigt ut, eller inte verkar funka, byt webläsare. Det är faktiskt fyra år sedan de kom...

  Alla bilder Copyright©Ulrika Ernestam Östberg 1997 - 2001.
Alla sidor Copyright©Pelle Östberg 1998-2001.