Första sidan


Eric Lundqvist - Moder India 1964

Mellan åren 1962-1963 fick Eric Lundqvist i uppdrag av FN (FAO) att åka till Indien som skogsexpert. Detta var tydligen inte ett jobb i Erics smak, för som han säger i bokens inledning:
   "En sån där FN-tjänsteman är inte en fri man. Inte tillräckligt fri för att hitta mystik och sagor."
   Men det blev en bok i allafall. Och bra blev den. En träffsäker analys över situationen i Indien vid denna tid.
   De litterära ansatserna spränger nya gränser. Han behåller sin gamla stil, men utvecklar den så att Moder India måste räknas till den största läsupplevelsen av alla hans dittillsvarande böcker. Det är synd att den inte handlar om Indonesien...
   
   


   <<<