Första sidan


Eric Lundqvist - Dullah och hans kvinnor 1966

En roman om kärlek, mod och religion. Dullah har en tro på att när han kommer till paradiset ska han få fyrtio hustrur till sina. Frågan är bara om det är vad han vill.
   Historien är en serie tillbakablickar där Dullah minns sina erotiska eskapader runt om i den indonesiska övärlden.
   Han är i sjönöd och misstänker att detta är slutet, att Allah ska kalla honom till sig. Detta pågår i flera dagar och han har all tid i världen att tänka tillbaka på sitt liv, på de kvinnor han mött.
   För alla män som någon gång tänkt tanken om fler än en hustru, borde detta vara obligatorisk läsning.
   


   <<<