Första sidan


Eric Lundqvist - Dajak 1938

Dajak är den första bok som Eric Lundqvist gav ut. Historien om dess tillkomst finns att läsa i Rolf Blombergs bok Tropisk urskog från 1952. Blomberg var på Borneo några år innan Andra världskriget för att samla in växter och djur till Riksmuseet och Göteborgs museum då han träffade Eric Lundqvist. De kom snabbt på god fot med varandra och Eric visade sina dagboksanteckningar från sin första arbetsperiod på Borneo. Blomberg skriver: "Det var en strålande skildring. Jag övertalade honom att låta fler människor få del av den, att bearbeta sina anteckningar och sända in dem till något bokförlag. Och sålunda kom Dajak ut."
   Boken berättar om Eric Lundqvists äventyr i Borneos djungler, hans arbete för den holländska staten och hans vänner bland öns infödda. Den är skriven i en lätt elaborerad dagboksform, och även om vissa litterära utsvävningar tagits, bygger boken sannolikt på hans upplevelser som de faktiskt skedde.
   Eric Lundqvist lärde sig snabbt språk, seder och bruk och kom därför i intim kontakt med de människor han mötte och levde med. Skildringar av vildsvinsjakter och exotiska dajakkvinnor levandegörs av hans grova, men lättflytande språk. Visst finns det brister, men boken är inget skönlitterärt verk och kan inte bedömas på sådana grunder. Lundqvist har helt enkelt publicerat sina dagboksanteckningar och det är så boken ska ses. Den råkar bara vara oerhört spännande.


   Bokens inledning beskriver hur Eric Lundqvist kommer till Tarakan vid nordöstra Borneo.
   En skildring om en arbetsdag i skogen tillsammans med Beroesoedajakerna efter att ha misslyckats med malajer.


   <<<