Första sidan I Sverige Till Indonesien Borneo Nya Guinea och krig Nya Guinea 1950-talet Och sen...
   Till Indonesien

Eric Lundqvist fick platsen och åkte år 1930 på en månadslång båtresa till Java. Den första tiden tillbringades på skogsförsöksanstalten i Batavia (Jakarta) för att där lära om de ostindiska trädslagen.
   Det första uppdraget blev att fastställa kronoskogar på ön Bangka. Hans titel var assistent till jägmästaren, men i praktiken var det han och ett antal malajer som skötte allt på ön.
   På Bangkas stränder träffade han också Orang Laut, havsfolket, som tillbringar sina liv på små båtar ute till havs. De kommer iland endast för att samla drivved och dylikt. I Mitt Indonesien finns Orang Laut beskrivna. Eric berättar bland annat om deras säregna sed att kasta fruar, dvs när båtarna möts på havet får kvinnorna byta båt. På detta sätt vet ingen vem som är ens mor.
   I slutet av 1932 beslöt den holländska kolonialregeringen på grund av arbetslösheten bland holländarna att bryta kontrakten med de 18 utländska jägmästare som fanns i kolonin. Alla utom Eric åkte hem till sina respektive länder. Erics svenske reskamrat från 1930 hade dödats av en amoklöpare.
   Eric åkte till Java och köpte en cykel. Med denna färdades han till Bali och levde turistliv á la Eric. Efter ett tag återvände han till fyra månaders arbete på Bangka. Där lyckades Eric sätta upp gränser för de olika krigförande stammarna på ön vilket ledde till en efterlängtad fred.
   Så fick han ett brev med en förfrågan om han ville resa till Borneo för att i den nordöstra delen undersöka skogstillgången och möjligheterna för exploatering. Det är denna period som ligger till grund för Dajak.
   Nästa arbetsplats var på Sumatra med feber, träsk och elände. Eric åkte hem till Sverige på ett tre månaders besök och vila, men var snart på väg till Indonesien igen.

Del 3 -->