Druidsvärd

** Logen DORU - Täby ** 

presenterar Druid-kampanjen "HJÄLTARNAS SVÄRD"

   

Druider i Sverige erbjuds möjlighet att förvärva Historiska Svärd med anknytning till Druidiska Traditioner. Genom Logen DORU i Täby har varje druidloge och enskild druid möjlighet att beställa speciellt designade druidsvärd, där etsade deviser markerar att svärden representerar sin ägares grad som Druid eller ÄdelÄrk och verksam medlem i Druidloge i Sverige. 

Genom forskning i historiska samlingar har den berömda svärdfabriken i Toledo noggrant reproducerat dessa historiskt omtalade svärd, som burits av stora krigare, som format länder och traditioner. 

Druiderna för en kampanj för ett nytt ansikte, en status, med öppna dörrar mot omvärlden och media. Vi tror dessa historiska svärd och de sägner som berättas om svärden är av stort intresse för alla. De är symboler med egenskaper, som forna tiders traditioner burit fram och som med nytt intresse har en stark mediapåverkan idag. 

I samarbete med Toledo har i första hand tre svärd valts att markera rang och värdighet med historiska traditioner. Den mest kända hjälten är Artur, som med Merlins inrådan och magiska krafter lyfter svärdet "Excalibur" ur klippan, där endast en blivande konung kan dra ut svärdet. Druidsvärdet "Masonic" anknyter historiskt med druidsymboler på klingan. "Wallace" anknyter till en hjälte på 1290-talet, som befriade Scotland och blev kung, bara för att efter en tid tillfångatas och avrättas. Detta svärd är det praktfullaste av Toledos historiska svärd. 

Svärden tillika mindre kopior lätt bärbara som regalier visas och beställes hos DORU eller BICON i Stockholm. För bröder som dessutom är samlare av dessa spännande rariteter är en resa till våra utställningar säkerligen av värde och varför inte i samband med möte i Lunden Doru. På "Lighthouse" fartygshotell kan du bo och se fler svärd samt modellen till "Druidtemplet" 

Vi föreslår följande val av Druidsvärd med anknytning till brittiskt, keltiskt och druidiskt ursprung: 

- Logens paradsvärd "Wallace" i guld med skinn, 137cm rostfri klinga med text "Druid Lodge of Sweden" 

- ÄÄsvärd "Excalibur" i guld och rött, skinn, 140-114-77 cm "Noble Arch of Druids in Sweden" - Druidsvärd "Masonic" silver och svart, skinn, symboler Stjärnan-Eken, 89cm "Druids of Sweden" 

- Druidsvärd "Excalibur", mini 77cm svart och silver, skinn kan alt. representera druid-graden. 
Minisvärd av ovan är också tillgängliga och lämpliga som gåvor, samt lätt bärbara som regalier.

För ytterligare information kontakta: 

Bicon

Hugo Bardland

Tel. 08-82 20 02

Fax. 08-82 88 66

Email: bicon@algonet.se