Länkar

Denna sektion är under utformning

Projekt Runeberg (information om nordiska författare)
Arto Paasilinna-sällskapet (på finska)
Aftonbladets "Bokbank"
Libris (det nationella biblioteksdatasystemet)