Omräkningstabell för engelska mått- och viktenheter

Längdmått

 
Tum
Fot
Yards
Miles
Centimeter
Meter
1 tum
1
0,0833333
0,0277778
0,0000157828
2,540005
0,02540005
1 fot
12
1
0,333333
0,0001893939
30,48006
0,3048006
1 yard
36
3
1
0,000568182
91,44018
0,9144018
1 mile
63360
5280
1760
1
160,93472
1609,3472
1 centimeter
0,3937
0,03280833
0,010936111
0,000006213699
1
0,01
1 meter
39,37
3,280833
1,0936111
0,0006213699
100
1

Ytmått

 
Kvadrattum
Kvadratfot
Kvadratyards
Acres
Kvadratmiles
cm²
kvadratmeter
1 tum²
1
6,94444 * 103
7,71605 * 104
1,59423 * 107
2,49110
6,451626
6,451626 * 104
1 fot²
144
1
0,1111111
2,29568 * 105
3,58701 * 108
929,0341
0,09290341
1 yard²
1296
9
1
2,066124
3,22831* 107
8361,307
0,8361307
1 acre
6272640
43560
4840
1
0,0015625
40468726
4046,873
1 mile²
4014489600
27878400
3097600
640
1
25899984703
2589998
1 cm²
0,15499969
0,001076387
1,195985 * 104
2,47104 * 108
3,861006 * 1011
1
0,0001
1 m²
1549,9969
10,76387
1,195985
2,47104 * 104
3,861006 * 107
10000
1

Rymdmått

 
Kubiktum
Kubikfot
Kubikyards
cm³
1 kubiktum
1
0,000578704
0,00002143347
0,16,387162
0,00001638716
1 kubikfot
1728
1
0,0370370
28317,016
0,028317016
1 kubikyard
46656
27
1
764559,4
0,7645594
1 cm³
0,06102338
0,00003531445
0,00000130794
1
0,000001
1 m³
61023,38
35,31445
1,3079428
1000000
1

Rymdmått, våta varor

 
Fluid ounces
Liquid pints
Liquid quarts
Amerikanska gallons¹
Liter
Kubiktum
Kubikfot
1 fluid oz.
1
0,0625
0,03125
0,0078125
0,0295729
1,80489
0,000104438
1 liquid pt.
16
1
0,5
0,125
0,473166
28,875
0,0167101
1 liquid qt.
32
2
1
0,25
0,946332
57,75
0,0,0334201
1 gallon
128
8
4
1
3,785329
231
0,1336806
liter
33,8148
2,13342
1,05671
0,264178
1
61,0251
0,0353154
kubiktum
0,554113
0,0346320
0,0173160
0,00432900
0,0163867
1
0,0005787037
kubikfot
957,5065
59,84416
29,92208
7,4805195
28,31622
1728
1
¹ eng. gallon = 4,5431
Rymdmått, torra varor

 
Dry quarts
Pecks
Bushels
Liter
Kubiktum
Kubikfot
1 dry qt.
1
0,125
0,03125
1,101197
67,200625
0,03888925
1 peck
8
1
0,25
8,80957
537,605
0,311114
1 bushel
32
4
1
35,2383
2150,42
1,244456
1 liter
0,908103
0,113513
0,028378
1
61,0251
0,0353154
1 kubiktum
0,0148808
0,00186010
0,000465025
0,0163867
1
0,0005787037
1 kubikfot
25,714047
3,2142558
0,80356395
28,31622
1728
1

Vikter

 
Ounces
(avoirdupois)
Pounds
(avoirdupois)
Short
tons¹
Kilogram
1 avoirdupois oz.
1
0,0625
0,000 3125
0,02834953
1 liquid pt.
16
1
0,0005
0,4535924277
1 short ton
32000
2000
1
907,18486
1 kilogram
35,273957
2,20462234
0,0011023112
1
¹ I England förekommer 1 ton = 2240 pounds = 1016 kg


OBS!! Reservation för eventuella tryckfel

| Huvudsida |  | Matematiska och fysikaliska formler |  | Omräkningstabell för engelska mått- och viktenheter |
| Klurigheter |  | Grekiska alfabetet |  | Prefix |  | Primtalen mindre än 1000 | Astronomiska data |

Roberth Nilsson, Mjölby dec -96