Back / Tillbaka Home / Hem

Ur Populär Radio och Television 2 1954

Reginald Aubrey Fessenden


Det har sagts, att Fessenden är vår tids störste uppfinnare inom radiotekniken större än Marconi. Mer än 500 uppfinningar tillskrives honom. Reginald Aubrey Fessenden föddes den 6 oktober 1866 i New England, Canada; sin skolutbildning fick han i Ontario och Quebec. Han var starkt intresserad av matematik, vilket förde in honom på elektrotekniken. Hans stora föredöme var Edison, och denne uppfinnare blev intresserad av den begåvade ynglingen, som arbetade sig upp till Edisons assistent. Edison uppmanade honom att intressera sig för kemi, eftersom så många elektriska problem kräver kunskaper i denna vetenskap för att lösas. Edison sade: 'Jag kan ta en yankeegrabb och en porslinsmugg och få mer resultat än alla tyska kemister tillsammans.'
Han tänkte då på Fessenden. År 1889 lämnade Fessenden Edison för att ägna sig åt undervisning, och efter olika anställningar blev han 1892 professor i elektroteknik först vid Purdue-universitetet och sedan vid universitetet i Pittsburg. Han erövrade snart positionen som den ledande mannen inom radiotekniken.


Reginald Aubrey
Fessenden (1866..1922)

Fessenden ansåg, att man gått fel väg, när man alstrade dämpade svängningar för trådlös förbindelse. Visserligen var apparaturen enkel, men nackdelarna var stora : Man fick dålig verkningsgrad, liten räckvidd och gniststationerna störde svårt. Fessenden ansåg, att odämpade svängningar skulle användas, och så gör man ju idag. 1902 grundades National Electric Signaling Company, som utnyttjade Fessendens patent. Under åren som följde konstruerade han en växelströmsgenerator för högfrekvens. Det var hans lösning på problemet att alstra odämpade svängningar.

På julafton 1906 sände han grammofonmusik med sin radiostation i Massachusetts.Rapporter inkom att programmet avlyssnats i Virginia, New York, Washington och New Orleans. Som detektor använde man först kohärern, som för sin funktion var beroende av en s.k. 'tapper', en mekanisk anordning som återställde kohärern till mottagning mellan varje teckendel i morsealfabetet. Denna vidlyftiga anordning ersatte Fessenden med en elektrolytisk detektor, som vida överträffade kohärern i fråga om känslighet och driftsäkerhet. Fessenden hittade också på ett sätt för avlyssning av odämpade svängningar. I stället för att använda Poulsens 'tikker', som bröt antennkretsen t.ex. 1 000 gånger per sek., konstruerade Fessenden 1902 en hörtelefon med tvenne elektromagnetlindningar, av vilka den ena matades med de inkommande odämpade svängningarna och den andra med likaledes odämpade svängningar från en lokal generator. Hörtelefonens membran kom då att vibrera med den genom interferens mellan dessa svängningar uppkommande svävningstonen.

Genom att ändra den lokala svängningskällans frekvens kunde man ge denna ton vilket önskat lågfrekvent svängningstal som helst, som passade hörtelefonen eller det lyssnande örat. Fessenden karakteriseras av sina medarbetare som en stor personlighet men med ett hetsigt temperament. Det hände ofta att han gav sina medarbetare 'sparken' av obetydliga anledningar, men då han lugnat sig blev de åter anställda, alltid med högre lön. Han fordrade hög fart både av sina generatorer och medarbetare. Han krävde resultat, massor med resultat och snabba resultat. Fessenden dog den 22 juli 1922 på Bermuda där han också ligger begraven. (N. E. L.)