SLÄKTKRÖNIKAN, är en tidskrift för och om släkterna Thorburn och Macfie i Sverige.

Den utkom första gången 1938, och hette då 'Medlemsblad'. Den innehöll bl.a. en pristävlan om ett lämpligt namn för Medlemsbladet, och en kort recension av boken 'John Macfie of Edinburgh and his family'.

I juni året därpå utkom nummer 2 av Medlemsbladet med bl.a. Lite Kasen-minnen av Rosa Thorburn samt barndomsminnen från Sörvik, skrivna av Lily Ann Johnston, född Thorburn.
Inkomna namnförslag på Medlemsbladet publicerades också. Man hade föreslagit följande:
'Hållihop', 'Thormac', 'Jesswill', 'Ljungblomman', 'Släktnytt', 'Vad nytt i släkten', 'Föreningslänken', 'Vår tidning', 'Bohusskotten', och 'Up Jenkins'.
Inget av dessa förslag ansågs tydligen tillräckligt bra, för i december 1939 utkom SLÄKTKRÖNIKAN, tidning för medlemmar av Släktföreningen, ett namn som sedan dess behållits.
SLÄKTKRÖNIKAN ges ut i december varje år och skickas till samtliga medlemmar i Släktföreningen.
2008
Släktkrönikan.
.
.1938

.
.
.
.
.
.
SLÄKTKRÖNIKAN, is a family chronicle for and about the Thorburn and Macfie families in Sweden.

It came out first time in 1938, under the name of 'Medlemsblad' (Members page'). Among other things, it contained a prize competition for a proper name to the 'Medlemsblad', and also a short review of the book 'John Macfie of Edinburgh and his Family'.

In June, the following year, no. 2 of the 'Medlemsblad' was published with some reminiscences of Kasen by Rosa Thorburn, and childhood memories from Sörvik by Lily Ann Johnston, née Thorburn. The proposals of a new name for the 'Medlemsblad' were also published. These were the proposals:
'Keep together', 'Thormac', 'Jesswill', 'The Heather flower', 'Family News', 'What's new in the family', 'The Society Link', 'Our Magazine', 'The Bohus Scot', and 'Up Jenkins'.
Apparently none of these were considered good enough, as in December 1939, SLÄKTKRÖNIKAN ('The Family Chronicle'), magazine for members of the Family Society, was issued. Since then, SLÄKTKRÖNIKAN has been the name of the chronicle, and it's issued every year in December and distributed among the Society members.