LANGHOUSE

Robert Macfie (1746-1827) inköpte Langhouse år 1798. Det är beläget på den Skotska västkusten, nära byn Inverkip, sydväst om Greenock. I förgrunden på det övre fotografiet, ser man den ursprungliga byggnaden, byggd sannolikt år 1705.

Det är ett 2 våningshus, som gjordes avsevärt större genom en tillbyggnation i slutet av 1820-talet, av Roberts son William Macfie. Den nya byggnaden fick 3 våningar, och ett platt tak med de karakteristiska tornen som syns på båda fotografierna.

William lär ha fått ett frestande anbud för egendomen år 1828, vilket han avböjde. Langhouse ärvdes av hans son Robert, som senare inköpte Airds, där han drog sig tillbaka.

År 1969 byggdes Langhouse om till hotell. Idag, 1996, har det blivit ett slags ålderdomshem.

Det översta fotot är taget från gårdsplanen på norrsidan av huset. Det nedre fotot har tagits från ängen på västsidan.