KASENKasen, beläget vid Byfjorden i Bäve socken utanför Uddevalla, inköptes 1822 av William Thorburn från arvingarna efter Eric Carlsson Koch. William och Jessy Thorburn flyttade in där med sina 5 barn i juli 1823. En tillbyggnad gjordes senare under 1800-talet, vilket gjorde huset mer än dubbelt så stort.
Efter Williams död 1851 övertogs gården av av äldste sonen William Franklin Thorburn. William Franklin ledde från Kasen den betydande havreexport till England, som var av stor betydelse för hela regionen. Äldste sonen, Walter Thorburn, övertog Kasen efter faderns död strax efter sekelskiftet.
Byggnaden var vitmålad med bruna fönsterkarmar. På det översta fotografiet här intill ser man Kasen från framsidan, och det nedersta fotografiet visar Kasen en vinter i slutet av 1800-talet med den välkända Kasen-allén till höger. År 1935 såldes Kasen till Greve E. Lewenhaupt.