William Thorburn
William went to China and in 1848 he made an adventurous journey into the interior of that country, disguised as a Chinaman, visiting districts never previously traversed by a European. In 1851 (30th of April) he married Frances (Fanny) Hargreaves in Liverpool and took her out to Shanghai where their son George William was born. Fanny died in Shanghai in 1858. William's second marriage was in Glasgow (19th March 1861) to Barbara Jamieson. She bore him two girls in China and two boys in Scotland. Their oldest daughter, Jane, married Henry Seton-Karr, MP for St. Helens. William and Barbara retired to 12 Buckingham Terrace in Edinburgh where he died in his 79th year.

William Thorburn
William åkte till Kina och år 1848 gjorde han en äventyrlig resa till de inre delarna av landet, och förklädd till Kines besökte han områden som aldrig tidigare utforskats av en Europé. År 1851 (den 30e april) gifte han sig med Frances (Fanny) Hargreaves i Liverpool, och tillsammans flyttade de till Shanghai, där deras son George William föddes. Fanny avled i Shanghai 1858. William's gifte om sig med Barbara Jamieson, i Glasgow (19e mars 1861). Hon födde honom två flickor in Kina och två pojkar i Skottland. Deras äldsta dotter, Jane, gifte sig med Henry Seton-Karr, parlamentsledamot för St. Helens. William och Barbara bosatte sig till slut på Buckingham Terrace i Edinburgh, där han dog, 79 år gammal.

Robert Forrester Thorburn
Like his brother William, Robert also went to China, and started a successful business. After many years he went home for a holiday leaving his friend Hargreaves to manage in his absence. Hargreaves wrote to him that all was going well and to take another six months. However, on Robert's return to Shanghai, Hargreaves met him and told him he had lost all his money. Hargreaves was sent to prison. Robert became Clerk to the Municipality, lived on rice like a Chinaman and studied Chinese. He died at the family home, 12 Hermitage Place, Leith.

Robert Forrester Thorburn
Liksom som sin bror William, reste Robert till Kina, där han startade en framgångsrik affärsverksamhet. Efter många år åkte han hem på semester, och lämnade ansvaret till sin vän Hargreaves, att sköta affärerna under sin bortovaro. Hargreaves skrev till honom att allt gick bra och att han kunde förlänga sin semester med ett halvår. Då Robert kom åter till Shanghai, mötte honom Hargreaves, och meddelade att han förlorat allt. Hargreaves fick fängelse. Robert blev stadstjänsteman och levde på ris, precis som en Kines och studerade även Kinesiska. Han slutade dock sina dagar i Skottland, där han avled i barndomshemmet på Hermitage Place No. 12 i Leith.

Robina Scott Thorburn
Robina married the Reverend Thomas Addis on her 20th birthday, the 31st of Aug. 1842. Thomas had joined the Church in Edinburgh, but went to South Leith to assist the Reverend David Thorburn, Robina's uncle, in his mission work. Like many other ministers, Thomas left the Established Church in 1843, and joined the Free Kirk, and for 47 years he was a Moderator of Morningside.

Robina Scott Thorburn
Robina gifte sig med pastor Thomas Addis på sin 20e födelsedag, den 31sta aug. 1842. Thomas hade börjat i kyrkan i Edinburgh, men flyttade till Leith som assistent för pastor David Thorburn, Robina's farbror, i dennes missions arbete. I likhet med många andra pastorer, utträdde Thomas ur den etablerade kyrkan år 1843, för att ansluta sig till den Fria Kyrkan, och i 47 år var han kyrkoordförande för Morningside.

Marion Marshall Thorburn
Marion Marshall married the Reverend Edward William King on the 30th of July 1860. He was born at Padang in Sumatra, and could speak hardly any English when he first met her in Edinburgh. He took her to Java where he was the first minister to the Dutch. They had eight children, 6 boys and 2 girls, all born in Java. Then they went to Holland where he got a church. Samuel, their eldest child, took an office job in his twenties. One day he disappeared and was never heard of again. David became a purser in the British India Steam Navigation Company and was based in Bombay. Jonathan worked in Johannesburg for the Bank of South Africa. Rebekah (Ruby) married a Dutchman called Knerjinbock in Holland. Ruth settled in Nijmegen which was not far from her parents in Tilburg. Reuben died in Java when he was only 3 years old. Benjamin also died in Java at the age of three months. The Rev. Edward King died in Tilburg in 1885. Marion died in Utrecht in 1898.

Marion Marshall Thorburn
Marion Marshall gifte sig med pastor Edward William King, den 30e juli 1860. Han var född i Padang, Sumatra, och kunde nästan inte ett ord engelska, när han första gången träffade henne i Edinburgh. De flyttade till Java, där han var holländsk pastor. De fick åtta barn, 6 pojkar och 2 flickor, samtliga födda i Java. De flyttade sedan till Holland, där han fått anställning vid en kyrka. Samuel, deras äldsta barn, fick en kontorstjänst då han var i 20-års åldern. En dag försvann han, och dök aldrig upp igen. David blev purser vid Brittisk-Indiska Ångfartygs bolaget, och bosatte sig i Bombay. Jonathan arbetade i Johannesburg för den Sydafrikanska Banken. Rebekah (Ruby) gifte sig med en holländare vid namn Knerjinbock i Holland. Ruth slog sig ner i Nijmegen, inte långt från sina föräldrar i Tilburg. Reuben avled i Java, endast 3 år gammal. Även Benjamin dog i Java, bara 3 månader gammal. Pastor Edward King dog i Tilburg år 1885. Marion dog i Utrecht år 1898.

Margaret Houston Forrester Thorburn
Margaret Houston Forrester was named after her mother's younger sister. When she was 35 she married the Reverend James John Glen-Kippen (17th Oct. 1877). He was for five years an assistant to her uncle, the Reverend David Thorburn in the Free Church in south Leith. They had no children. He was 28 years at the Free Church of Pitcairngreen (near Perth) and died there in 1904. Maggie survived him and all her brothers and sisters by at least 13 years. She died in her 99th year in 1941 at Crieff.

Margaret Houston Forrester Thorburn
Margaret Houston Forrester fick sitt namn efter sin mammas yngre syster. När hon var 35 år gammal gifte hon sig med pastor James John Glen-Kippen (17e oct. 1877). Han var i fem år assistent till hennes farbror, pastor David Thorburn vid den fria kyrkan i södra Leith. De fick inga barn. Han tjänstgjorde i 28 år vid den fria kyrkan i Pitcairngreen (i närheten av Perth), och avled där år 1904. Maggie överlevde både honom och alla sina syskon med åtminstone 13 år. Hon dog i sitt 99e år, 1941 i Crieff.