Thomas Marshall Thorburn
Married Mary Forrester on Aug. 12 1820, daughter of George Forrester, comptroller of customs in Leith, and first cousin of Anne Forrester, who three years earlier had married Thomas's brother George. Pursued business in London, but lost 20,000, and was bailed out by his father. Moved with his wife and daughter to Sweden in 1827, where he went into business together with his younger brother Robert. Subsequently he moved to Åttingsberg in Dalsland Sweden, where he lived to his death.

Thomas Marshall Thorburn
Gifte sig med Mary Forrester den 12e aug. 1820, dotter till George Forrester, kontrollör vid tullen i Leith, och kusin till Anne Forrester, som tre år tidigare gift sig med Thomas broder George. Bedrev affärer i London, men förlorade 20,000, och löstes ut av sin fader. Flyttade med sin hustru och dotter till Sverige år 1827, där han tillsammans med sin yngre bror Robert ägnade sig åt affärer. Därefter flyttade han till Åttingsberg i Dalsland, där han levde återstoden av sitt liv.

Stevenson Thorburn
Steenie (so he was called) was tragically drowned in Leith harbour, only 16 years old. He had been visiting a vessel in the dock one evening and it was supposed that running hastily along the narrow dock gate, having only one or no railing, he had slipt his foot, fallen in and was drowned. On the following morning his body was found lying at the end of the pier.

Stevenson Thorburn
Steenie (så kallades han) omkom tragiskt i Leith's hamn, endast 16 år gammal. Han hade varit ombord på ett fartyg i hamnen en kväll, och det antogs att han sprungit fort längs den smala hamn gången, vilken saknade räcken, halkat och förlorat fotfästet, och då ramlat i och drunknat. Hans kropp påträffades följande morgon vid änden av piren.

Isabella Thorburn
Isabella married Ebenezer Watson, a merchant in Leith, on the 6th of Oct. 1824. Their daughter Marion married Christian Hoyer Millar of Montrose and Blair Castle.

Isabella Thorburn
Isabella gifte sig med Ebenezer Watson som var köpman i Leith, den 6e okt. 1824. Deras dotter Marion gifte sig med Christian Hoyer Millar från Montrose och Blair Castle.

Robert Thorburn
Robert went to Sweden, probably in the beginning of the 1820's. He was for some time a merchant in Stockholm together with his older brother Thomas. Later he also lived some time at Åttingsberg in Dalsland.

Robert Thorburn
Robert reste till Sverige, förmodligen i början av 1820-talet. En tid var han köpman i Stockholm tillsammans med sin äldre broder Thomas. Senare bodde han också en tid på Åttingsberg i Dalsland.

David Thorburn
In the Autumn of 1820, David visited his older brother James in Gothenburg, Sweden, and in 1830-31 he re-visited Sweden, spending one year at Kasen, Uddevalla, with his oldest brother William and his family. David was an assiduous scholar and became assistant to the Rev. Dr James Robertson of South Leith Parish Church. On Dr Robertson's death, he was presented to the Second Charge of South Leith Church, and ordained on 14th March 1833. David married Jane Hay, daughter of John Hay, shipowner in Leith on Dec. 12, 1843. The same year he seceded from the Established Church and joined the Free Protesting Church of Scotland. David's ministry in the Free South Leith Church lasted sixty years until his death in 1893.

David Thorburn
På hösten 1820 besökte David sin äldre broder James i Göteborg, och under 1830-31 besökte han åter Sverige, och tillbringade ett år på Kasen utanför Uddevalla, hos sin äldste broder William och dennes familj. David var studiebegåvad och blev assistent till Dr James Robertson, pastor vid Södra Leith församlings kyrka. Vid Dr Robertson's död introducerades han för den andra församlingen vid Leith's södra församlingskyrka, och prästvigdes den 14e mars 1833. David gifte sig med Jane Hay, dotter till John Hay, redare i Leith, den 12e december 1843. Samma år utträdde han ur den etablerade kyrkan, och anslöt sig till Skottlands Fria Protestkyrka. David's prästgärning i denna kyrka varade i sextio år, ända till hans död.