Sigrid Thorburn (48)
Sigrid Agrell föddes 1881. Hon gifte sig med William G Thorburn och de fick fyra barn, Ralf, Arne, Bertil och Elsie. Sigrid avled i december 1977.

Sigrid Thorburn (48)
Sigrid Agrell was born 1881. She married William G Thorburn and they got four children, Ralf, Arne, Bertil and Elsie. Sigrid died in December 1977.

Bertil Thorburn (483)
Bertil föddes 1907 som tredje barn till William G Thorburn och hans hustru Sigrid. I mitten av 1930-talet blev han direktörsassistent vid Turitz & Co. Han kom att få en mängd uppdrag inom näringslivet, åtskilliga som styrelseordförande. Bl.a. var han styrelseordförande i Första Sparbanken, i Riksbanken i Göteborg och i Handelskammaren i Göteborg. Bertil hade även såväl politiska som kommunala uppdrag. Han var förste vice ordförande i Göteborgs stadsfullmäktige under flera år. Bertil gifte sig med Gerd Sanne och tillsammans fick de döttrarna Ann och Ingegerd. Efter Gerds bortgång gifte han om sig med Karina Sanne och de fick tre barn, Jane, Maud och Jon. Bertil var gift också en tredje gång, med Anna-Lisa Thorén. Han var ordförande i Släktföreningen mellan 1986 - 1989. Bertil avled 1996.

Bertil Thorburn (483)
Bertil was born 1907 as third child of William G Thorburn and his wife Sigrid. In the mid-1930's he was appointed assistant manager at Turitz & Co. He was appointed several commissions in trade and economy, many of them as chairman of the board. He was for example chairman of the board at 'the First Savings Bank', in the Gothenburg office of Bank of Sweden and at the chamber of commerce in Gothenburg. Bertil had also political and public commissions. He was first deputy chairman at Gothenburg's city council for several years. Bertil married Gerd Sanne and they had two daughters, Ann and Ingegerd. After Gerd's death, he married Karina Sanne and they got three children, Jane, Maud and Jon. Bertil was married also a third time, with Anna-Lisa Thorén. He was chairman of the Family Society between 1986 - 1989. Bertil died 1996.

Hans Dhejne (3124)
Hans föddes 1891. År 1925 gifte han sig med Iris Hagman, dotter till Agard Hagman och hans hustru Violet, född Macfie. De fick dottern Lisbeth. Hans avled 1986.

Hans Dhejne (3124)
Hans was born 1891. In 1925 he married Iris Hagman, daughter of Agard Hagman and his wife Violet, née Macfie. They got one daughter, Lisbeth. Hans died 1986.

Thomas Thorburn (464)
Thomas föddes 1913 som näst yngsta barn till Charles Thorburn och hans hustru Valli, född Koch. Efter läroverk i Uddevalla inträdde han i familjeföretaget och blev så småningom verkställande direktör för Bohuslänska Kusten. 1941 gifte han sig med Erna Ekman och de fick två barn, Harriet och Daniel. De bosatte sig först i Uddevalla, men flyttade senare till Tumba, utanför Stockholm. 1960 blev Thomas docent i företagsekonomi vid Stockholms handelshögskola och året därpå utnämndes han till professor i företagsekonomi. Samma år avgick han som ordförande i styrelsen för Thorburns Söner's AB i Uddevalla. Thomas har även författat flera böcker i ekonomi.

Thomas Thorburn (464)
Thomas was born 1913 as second youngest child of Charles Thorburn and his wife Valli, née Koch. After secondary grammar school in Uddevalla, he joined the family business, and eventually he became managing director at 'Bohuslänska Kusten'. In 1941 he married Erna Ekman and they got two children, Harriet and Daniel. They first settled in Uddevalla, but moved later to Tumba, near Stockholm. In 1960 Thomas became senior lecturer at the Stockholm school of economics, and the year after he was appointed to be professor in business economics. The same year he resigned as chairman of the board at 'Thorburns Söner's AB' in Uddevalla. Thomas has also written several books in economy.

Valli Thorburn (46)
Valli föddes 1885 i Mjölby. Hennes föräldrar voro Simzon Koch och hans hustru Hulda, född Agrell. Dessa dog emellertid redan 1891, och Valli växte upp på Skanskullen i Uddevalla, som fosterdotter till David Thorburn och hans hustru Vivi, född Palm. Efter läroverk i Uddevalla, hushållskurs i Uppsala och bl.a. några månaders vistelse i England, gifte hon sig, år 1906, med Charles Thorburn och de bosatte sig i Uddevalla. De fick 5 barn, Ronald, Agnes, Charles, Thomas och Lilian. Valli var duktig seglare, och en intresserad och kunnig frimärkssamlare. Hon var också styrelsemedlem i Fredrika Bremer förbundet, vars Uddevalla avdelning hon var med om att bilda. Valli avled 1968.

Valli Thorburn (46)
Valli was born 1885 in Mjölby. Her parents were Simzon Koch and his wife Hulda, née Agrell. They died already in 1891, and Vallie grew up at Skanskullen in Uddevalla, as foster-daughter to David Thorburn and his wife Vivi, née Palm. After secondary grammar school in Uddevalla, housework course in Uppsala and a few months stay in England, she married Charles Thorburn in 1906, and they settled in Uddevalla. They got five children, Ronald, Agnes, Charles, Thomas and Lilian. Valli was an able yachtswoman, and an interested and capable philatelist. She was also member of the Fredrika Bremer association committee, and was one of the founders of it's Uddevalla section. Valli died 1968.

Ronald Thorburn (461)
Ronald föddes 1908 som äldsta barn till Charles Thorburn och hans hustru Valli, född Koch. Han avlade studentexamen i Uddevalla 1926. 1938 gifte han sig med Helga Ekman och de fick tre söner, Folke, Harald och Artur. De bosatte sig i Enskede utanför Stockholm, där Ronald blev aktuarie vid ett försäkringsbolag. Ronald blev vald till revisor i Släktföreningen vid det första släktmötet 1938.

Ronald Thorburn (461)
Ronald was born 1908 as eldest child of Charles Thorburn and his wife Valli, née Koch. He passed 'studentexamen' in Uddevalla 1926. In 1938 he married Helga Ekman, and they got three sons, Folke, Harald and Artur. They settled in Enskede, near Stockholm, where Ronald became actuary at an insurance company. Ronald was elected auditor in the Family Society at the first reunion 1938.

Gunnar Kollén (3531)
Gunnar föddes 1912, som äldste son till Oliver Kollén och hans hustru Guddie. Efter skolgång i Rådanefors och Gävle genomgick Gunnar teknisk utbildning i Hässleholm och i Stockholm. Under 1930-talet var han arbetsledare vid vägbyggen i Dalsland och Bohuslän. 1942 anställdes han vid Arméförvaltningen i Stockholm, där han blev byråingenjör. Gunnar avled 1983.

Gunnar Kollén (3531)
Gunnar was born 1912, as eldest son of Oliver Kollén and his wife Guddie. After school in Rådanefors and Gävle, Gunnar went through technical education at Hässleholm and Stockholm. During the 1930's he worked as foreman at road works in Dalsland and Bohuslän. In 1942 he was employed at the Army Council in Stockholm, where he became department engineer. Gunnar died 1983.