Aggie Hemberg (4312)
Aggie föddes 1928, som andra barn till William Hemberg och hans hustru Aina. Hon gifte sig 1951, med Tord Ganelius och de fick fyra barn, Per, Truls, Svante och Aggie.

Aggie Hemberg (4312)
Aggie was born 1928, as second child to William Hemberg and his wife Aina. She married Tord Ganelius in 1951, and they got four children, Per, Truls, Svante and Aggie.

Christer Posse (8221)
Christer föddes 1914 som äldste son till Knut Posse och hans hustru Aina. Knut var son till Conrad Posse och hans hustru Ellen, dotter till Robert M. Thorburn. Christer avled i december 1972.

Christer Posse (8221)
Christer was born 1914 as eldest son of Knut Posse and his wife Aina. Knut was son to Conrad Posse and his wife Ellen, daughter of Robert M. Thorburn. Christer died in December 1972.

Ellen Thorburn (843)
Ellen föddes 1897, som tredje barn till Eugen Thorburn och hans hustru Louise. Ellen blev sjuksköterska och sedermera översköterska vid Sta Maria sinnessjukhus i Helsingborg. Ellen avled i oktober 1968.

Ellen Thorburn (843)
Ellen was born 1897, as third child of Eugen Thorburn and his wife Louise. Ellen became a nurse and subsequently chief nurse at St Maria hospital in Helsingborg. Ellen died in October 1968.

Dagmar Thorburn (856)
Dagmar föddes 1901, som yngsta barn till Alban Thorburn och hans hustru Anna. Dagmar blev lärarinna i Uddevalla. Hon var även ordförande i Släktföreningen åren 1977-1980. Dagmar avled i juli 1995.

Dagmar Thorburn (856)
Dagmar was born 1901, as youngest child to Alban Thorburn and his wife Anna. dagmar became a teacher in Uddevalla. She was also chairman of the Family Society during 1977-1980. Dagmar died in July 1995.

Edith Thorburn (841)
Edith Möller föddes 1904 som näst yngst bland sex syskon. Efter skolan började hon arbeta i affär, först i Söndrum, sedan i Halmstad. Vid 19 års ålder avlade hon barnskötarexamen i Göteborg, och arbetade sedan som barnsköterska i olika familjer. 1939 gifte hon sig med Alvar Thorburn och de fick två döttrar, Anita och Astrid. Edith avled 1991.

Edith Thorburn (841)
Edith Möller was born 1904, as second youngest amongst six brothers and sisters. After school she began to work in a shop, at first in Söndrum, and later in Halmstad. At the age of 19, she passed a children's nurse examination in Gothenburg, and worked thereafter as children's nurse in several families. In 1939 she married Alvar Thorburn and they got two daughters, Anita and Astrid. Edith died 1991.

Paula Hagman (3125)
Paula föddes 1907 som yngsta barn till Agard Hagman och hans hustru Violet, dotter till Robert Macfie och hans hustru Emily. Hon gick i Uddevalla flickskola och bodde då inackorderad hos Rosa och Margaret Thorburn på Skanskullen. Därefter utbildade hon sig till sjuksköterska på Sofiahemmet i Stockholm. Hon flyttade sedermera till Göteborg, där hon fick arbete på Carlanderska sjukhuset. Senare blev hon översköterska vid Rehnströmska sjukhuset, där hon verkade fram till sin pensionering 1979. Paula avled 1996.

Paula Hagman (3125)
Paula was born 1907 as youngest child to Agard Hagman and his wife Violet, daughter of Robert Macfie and his wife Emily. She studied at the girl's school in Uddevalla, and was then boarded with Rosa and Margaret Thorburn at Skanskullen. She subsequently studied to be a nurse at 'Sofiahemmet' in Stockholm. She moved later to Gothenburg, where she got work at the Carlander's hospital. Subsequently she became chief nurse at the 'Renströmska' hospital, where she worked until her retirement 1979. Paula died 1996.

Elsa Grönhagen-Thorburn (854)
Elsa Grönhagen föddes 1891. Hon gifte sig med David Thorburn och de fick tre barn, Gunilla, Harold och Violet. Elsa avled 1949.

Elsa Grönhagen-Thorburn (854)
Elsa Grönhagen was born 1891. She married David Thorburn and they got three children, Gunilla, Harold and Violet. Elsa died 1949.

William G Thorburn (48)
William föddes 1878 som åttonde barn till William Franklin Thorburn och hans hustru Agnes. Efter läroverk i Uddevalla och handelsinstitut i Göteborg arbetade W.G. på kontor, bl.a. i utlandet. Som 22-åring blev han huvudägare och chef för W.G. Thorburn & Co i Uddevalla. Då detta företag 1924 ombildades till aktiebolag, blev W.G. dess styrelseordförande. Under åren 1912 - 1927 var han verkställande direktör för Uddevalla tunnfabrik. Han hade även många andra uppdrag, t.ex. var han under många år styrelseordförande i tidningen Bohuslänningen och styrelseledamot i Thordén rederierna. Han hade även offentliga uppdrag, som t.ex. ledamot av stadsfullmäktige i 18 år. Han gifte sig med Sigrid Agrell och de fick fyra barn, Ralf, Arne, Bertil och Elsie. William avled 1958.

William G Thorburn (48)
William was born 1878 as 8th child to William Franklin Thorburn and his wife Agnes. After secondary grammar school at Uddevalla and commercial institute at Gothenburg, W.G. worked at different offices, also abroad. 22 years old, he became major owner and manager of W.G. Thorburn & Co in Uddevalla. When this firm in 1924 was transformed into a joint-stock company, W.G. became chairman of the board. During the years 1912 - 1927 he was managing director for Uddevalla barrel factory. He had also several other commissions, as chairman of the board for 'Bohuslänningen' (an Uddevalla newspaper), and member of the board at the Thordén shipping company. He also had several public commissions, like member of the city council for 18 years. He married Sigrid Agrell and they got four children, Ralf, Arne, Bertil and Elsie. William died 1958.

David Thorburn (854)
David föddes 1894 som fjärde barn till Alban Thorburn och hans hustru Anna. Efter handelsutbildning i Göteborg och praktik både i Sverige och utomlands, började han år 1918 sitt arbete vid Thorburns Söners AB och Oljeslageriet på Badö. 1933 utnämndes han till verkställande direktör vid bolaget, en befattning han innehade ända till 1960, då han avgick som VD. David var även en intresserad och aktiv medlem av Amnesty International. Han gifte sig med Elsa Grönhagen och de fick barnen Gunilla, Harold och Violet. David avled i september 1974.

David Thorburn (854)
David was born 1894 as fourth child of Alban Thorburn and his wife Anna. After commecial studies in Gothenburg and practice both in Sweden and abroad, he began, in 1918, to work at 'Thorburn's Söners AB' and the Oil striking works at Badö. In 1933 he was appointed managing director at this company, a position he held until 1960, when he resigned. David was also an interested and active member of Amnesty International. He married Elsa Grönhagen and they had three children, Gunilla, Harold and Violet. David died in September 1974.