Oliver Kollén (353)
Oliver föddes 1885 som tredje barn till Johan Kollén och hans hustru Janet, dotter till William Andrew Macfie och hans hustru Jessie, född Thorburn. I unga år var han lantbruksinspektor i Södermanland, men blev sedermera vägförman vid vägförvaltningen i Älvsborgs län. Han var också under en tid föreståndare för 'Nationalföreningen mot Emigration's' byrå i Karlstad. 1911 gifte han sig med Guddie Dahlstrand och de fick fyra söner, Gunnar, Robert, Bertil och Karl Erik. Inom Släktföreningen valdes han till revisor år 1947. Oliver avled 1961.

Oliver Kollén (353)
Oliver was born 1885, as the third child of Johan Kollén and his wife Janet, daughter of William Andrew Macfie and his wife Jessie, née Thorburn. As a young man he was an agricultural inspector in Södermanland (east Sweden), but became later road-foreman at the road administrative organization in the province of Älvsborg. He was also for a while superintendent at the Karlstad office for the 'National Association against Emigration'. In 1911 he married Guddie Dahlstrand, and they got four sons, Gunnar, Robert, Bertil and Karl Erik. 1947 he was elected auditor in the Family Society. Oliver died 1961.

Iris Dhejne (3124)
Iris föddes 1901 som fjärde barn till Agard Hagman och hans hustru Violet, dotter till Robert Macfie och hans hustru Emily. Iris utbildade sig till lärare i Stockholm, och fick sin första tjänst i Eksjö. Efter ett par år fick hon en tjänst vid kommunala flickskolan i Malmö, där hon undervisade i både språk och matematik. I Malmö träffade hon konstnären och författaren Hans Dhejne, som hon gifte sig med år 1925. De fick dottern Lisbeth. Iris avled 1994.

Iris Dhejne (3124)
Iris was born 1901, as fourth child of Agard Hagman and his wife Violet, daughter of Robert Macfie and his wife Emily. Iris studied for the teaching profession in Stockholm, and got her first place at Eksjö. After a few years, she got a situation at the public girls school in Malmö, where she taught both languages and mathematics. In Malmö she met the artist and author Hans Dhejne, whom she married in 1925. They got one daughter, Lisbeth. Iris died 1994.

Margaretha Thorburn (853)
Margaretha Bark föddes 1903. Hon blev lärarinna och undervisade i språk vid Södermalms kommunala flickskola i Stockholm. Hon gifte sig med Uno Thorburn och de bosatte sig i Stockholm. Margaretha avled i december 1978.

Margaretha Thorburn (853)
Margaretha Bark was born 1903. She became a teacher and taught languages at Södermalms public girls school in Stockholm. She married Uno Thorburn and they settled in Stockholm. Margaretha died in December 1978.

Alvar Thorburn (841)
Alvar föddes 1894, som äldste son till arkitekten Eugen Thorburn och hans hustru Louise. Efter studentexamen 1914 följde juridikstudier, och Alvar tog sin jur.kand. examen 1922. 1928 började han arbeta vid Göteborgs drätselkammare. Han var mycket intresserad och kunnig i historia. Han gifte sig med Margit Bergquist med vilken han fick dottern Ragnhild. Han gifte om sig med Iris Wilk, och de fick sonen Olof. I sitt sista äktenskap med Edith Möller fick han döttrarna Anita och Astrid. Han var en av Släktföreningens grundare och medlem av dess första styrelse. Alvar avled 1954.

Alvar Thorburn (841)
Alvar was born 1894, as eldest son of the architect Eugen Thorburn and his wife Louise. After 'studentexamen' 1914, he studied law, and Alvar graduated in Law 1922. 1928 he began to work for the borough finance department in Gothenburg. He was very interested and versed in History. He married Margit Bergquist, with whom he got a daughter, Ragnhild. He married for the second time, with Iris Wilk, and they got a son, Olof. In Alvar's last marriage with Edith Möller, he got two daughters, Anita and Astrid. He was one of the founders of the Family Society and member of the first committee. Alvar died 1954.

Verna Hagman (3122)
Verna föddes 1896 i Uddevalla, som näst äldsta barn till Agard Hagman och hans hustru Violet, dotter till Robert Macfie och hans hustru Emily. Hon utbildade sig till sjuksköterska och tjänstgjorde under några år som operationssköterska vid olika lasarett i Sverige. Verna hade dock ett stort internationellt intresse, och hon knöt därför fasta band med Svenska Röda Korset. 1926 reste hon ner till Etiopien där hon blev en drivande kraft vid nyuppbyggnaden av sjukhuset i Addis-Abeba. Hon stannade där i 10 år, men var tvungen att resa hem vid utbrottet av det Italiensk-Etiopiska kriget 1935. Då det andra världskriget var slut, reste Verna åter till Etiopien 1945. Efter stora insatser i det krigsdrabbade landet, var hon från 1948 verksam i Tyskland och senare såväl i Syrien som Jordanien och Teheran. 1952 återvände Verna till Sverige och arbetade för Röda Korset. Våren 1959 reste hon åter ut på ett internationellt uppdrag, där hon under ett halvår organiserade sjukvårdsarbetet i Liberia. För sina insatser erhöll Verna både Svenska Röda Korsets guldmedalj och internationella Röda Korsets högsta utmärkelse, Florence Nightingale-medaljen. Verna avled på Ulvesund i december 1975.

Verna Hagman (3122)
Verna was born in Uddevalla 1896, as next eldest child of Agard Hagman and his wife Violet, daughter of Robert Macfie and his wife Emily. She became a nurse and served a few years as a theatre nurse at some hospitals in Sweden. Verna however, had a great international interest, and she established close ties with the Swedish Red Cross. In 1926 she went to Ethiopia, where she became a driving force building-up the hospital in Addis-Abeba. She stayed there for ten years, but was forced to leave at the outbrake of the Italian-Ethiopan war 1935. At the end of WW2, Verna returned to Ethiopia 1945. After great achievements in this war-struck country, she worked first (from 1948) in Germany and later in both Syria, Jordan and Teheran. In 1952 Verna returned to Sweden, where she worked for the Red Cross. In the Spring of 1959 she again went abroad for an international assignment, where she for 6 months organized the medical service in Liberia. For her efforts, Verna received both the gold-medal of the Swedish Red Cross, and the highest honour of the International Red Cross, the Florence Nightingale medal. Verna died at Ulvesund in December 1975.

Thyra Macfie (322)
Thyra föddes 1875 som tredje barn till Andrew Macfie och hans hustru Svea. Hon blev lärarinna, men kom också att ägna sig åt författarskap. Hon skrev såväl sagor, som lyrik och filmmanuskript. Thyra avled 1964, 89 år gammal.

Thyra Macfie (322)
Thyra was born 1875 as third child of Andrew Macfie and his wife Svea. She became a teacher, but also an author. She wrote both fairy-tales, lyric poetry and film scripts. Thyra died 1964, 89 years old.

Margaret Thorburn (49)
Margaret föddes 1883, som yngsta barn till William Franklin Thorburn och hans hustru Agnes (född Jobson). Hon började skolan på hösten 1890 och läste då för en guvernant på Ardmore. Några år senare, vid 10 års ålder, drabbades hon av en svår sjukdom som kroppsligen bröt ner henne. Genom sin starka vilja kunde hon ändå gå vidare i livet. Hon ägnade sig åt både kyrklig och social verksamhet, tyckte mycket om djur och natur och var även intresserad av andra länder. Hon besökte flera gånger både Skottland och England. Margaret avled 1951.

Margaret Thorburn (49)
Margaret was born 1883, as youngest child to William Franklin Thorburn and his wife Agnes (née Jobson). She began school in autumn 1890, and studied for a governess at Ardmore. A few years later, at the age of ten, she was struck by a serious illness, that broke down her body. Due to a strong will, she managed to go on in life. She was engaged in both church and social matters, loved animals and nature, and was also very interested in other countries. She visited both Scotland and England several times. Margaret died 1951.

Görel Posse (823)
Görel föddes 1883, som tredje barn till Conrad Posse och hans maka Ellen, dotter till Robert Macfie Thorburn och hans hustru Alma. Görel avled 1968.

Görel Posse (823)
Görel was born 1883, as third child of Conrad Posse and his wife Ellen, daughter of Robert Macfie Thorburn and his wife Alma. Görel died 1968.

Rosa Thorburn (44)
Rosa föddes 1868, som tredje barn till William Franklin Thorburn och hans hustru Agnes (född Jobson). Hennes äldste bror William dog då han var 13 år gammal, och hennes äldre syster Agnes dog i barnsäng vid 23 års ålder. Året därpå dog hennes mamma, Agnes. Rosa, då 23 år gammal, var äldst i syskonskaran och fick axla huvudansvaret för Kasen och för sina fem yngre syskon. Hennes yngsta syster, Margaret, var dessutom handikappad. Rosa klarade dock denna arbetsbörda och stora ansvar på ett storartat sätt. Hon var i 20 års tid en utomordentlig värdinna på Kasen. 1911 gifte sig hennes yngre bror Walter, och övertog Kasen. Rosa flyttade då tillsammans med syskonen Henry och Margaret till ett hus på Agnesbergsgatan i Uddevalla. 8 år senare förvärvade Rosa och Margaret villa Skanskullen, som blev deras hem livet ut. Man kan nog säga att Rosa under många år var en centralgestalt för släktingarna, och hon höll också kontakt med både nära och avlägsna släktingar. Rosa avled 1951.

Rosa Thorburn (44)
Rosa was born 1868, as third child of William Franklin Thorburn and his wife Agnes (née Jobson). Her eldest brother William died when he was 13 years old, and her elder sister Agnes died in childbirth at the age of 23. The year after, her mother Agnes died. Rosa, then 23 years old, was the eldest, and had to take the chief responsibility for Kasen and for her five younger brothers and sisters. Besides, her youngest sister Margaret, was handicapped. Rosa managed however this heavy burden and big responsibility in a great way. She was for 20 years an excellent hostess at Kasen. In 1911, her younger brother Walter got married, and took over Kasen. Rosa then moved to a house at the Agnesbergs street in Uddevalla, together with her brother Henry and sister Margaret. Eight years later Rosa and Margaret acquired 'villa Skanskullen', that became their home for the rest of their lives. One can probably say that Rosa for many years was a central figure for the relatives, and she kept close contacts with both near and distant relatives. Rosa died 1951.