Robert Macfie
Early in the 18th century Robert Macfie had crossed from Rothesay to the mainland of Scotland, and had settled, first at Kilbride, then at Mauken Hill, near Crawfurdsdyke in the parish of Greenock, and afterwards at Innerkip where he resided at the Waulk Mill.

Robert Macfie
I början av 1700-talet hade Robert Macfie kommit från Rothesay till det Skotska fastlandet, där han slog sig ner, först vid Kilbride, sedan vid Mauken Hill, i närheten av Crawfurdsdyke i Greenocks församling, och därefter vid Innerkip, där han bodde i Waulk Mill.

William Macfie
William was a shipmaster, and like his father he lived at Waulk Mill, where all his four children were born.

William Macfie
William var skeppare, och bodde liksom sin fader i Waulk Mill, där alla hans fyra barn föddes.

Robert Macfie
Robert was born at Waulk Mill, Innerkip, and he also got his education in Innerkip. In his youth he sometimes accompanied his father, who commanded the sloop Janet on his voyages to Ireland and the Isle of Man, and for a while apparently assisted his elder brother, William, who had built a house and settled at Bridgend, Ardgowan. Later, about 1765, he was apprenticed to Robert Baine, the father of the Robert Baine who was (in 1833) the first Provost of Greenock, but in a few years he turned his attention to the grocery business. He began his business in Greenock in 1769, in Bell Entry He married Mary Andrew the 9th of March 1772. The business thrived, and in 1784 he bought a plot of land in a favourable position in Greenock and built on it a house and new business premises. In 1798 he purchased Langhouse. In 1815, about two months after the death of his wife, he bought a house at Orangefield (Greenock). He died peacefully at Langhouse, 82 years old. His daughter Ann was with him at the end.

Robert Macfie
Robert föddes i Waulk Mill, Innerkip, och han fick också sin utbildning i Innerkip. I sin ungdom följde han ibland med fadern, som var befälhavare på sloopen Janet, på hans resor till Irland och Isle of Man, och under en tid lär han också ha hjälpt sin äldre broder William, som byggt ett hus och bosatt sig i Bridgend, Ardgowan. Senare, omkring 1765, blev han lärling hos Robert Baine, fadern till den Robert Baine som (år 1833) blev den förste borgmästaren i Greenock, men efter några år började han ägna sig åt speceri affärer. Han började sina affärer i Greenock år 1769, i Bell Entry. Han gifte sig med Mary Andrew den 9e mars 1772. Affärerna gick bra, och år 1784 köpte han en bit mark med attraktivt läge i Greenock, och byggde där ett hus samt nya affärslokaler. 1798 köpte han Langhouse. År 1815, cirka 2 månader efter sin hustrus död, köpte han ett hus i Orangefield (Greenock). Han avled stilla på Langhouse, 82 år gammal. Dottern Ann var hos honom på slutet.