Släktträd

Presentation 1: Jag har samlat genealogiska uppgifter om familjerna Thorburn och Macfie. En del av dessa uppgifter presenteras här. Namn, samt uppgift om födelse- och döds datum visas. Datum för giftermål och ytterligare uppgifter kan erhållas från kyrko- och landsarkiv.
Denna presentation gör inga anspråk på fullständighet. Den börjar med Robert Macfie (född 1680) och dennes ättlingar (6 efterkommande generationer).
Familjen Thorburn börjar med William Thorburn (född 1756) och dennes ättlingar (4 efterkommande generationer). Släktförteckningen är ordnad på följande vis:

  • Föräldrar, med barnen i en kolumn direkt under
  • Thorburn ättling (blå färg)
  • Macfie ättling (gul färg)
  • Make/Maka (1sta maka, röd färg)
  • Barn (grön färg)
Om du klickar en förälders namn, visas dennes föräldrar på skärmen (en generation bakåt). Om du klickar på namnet på ett av barnen, får du upp barnets egen familj på skärmen (en generation framåt).

Välj här om du vill börja med familjen Macfie (1680) eller familjen Thorburn (1756).

Presentation 2: Jag har dessutom en släktdatabas som innehåller ett stort antal ättlingar till William Thorburn i Leith ('Tehandlaren', 1756 - 1844), och till Robert Macfie of Langhouse (1746 - 1827). Vissa uppgifter finns även om förfäder till dessa två.
Släktdatabasen innefattar även uppgifter om andra släkter, bland annat på min Mammas sida, samt släkter som av en eller annan anledning fångat mitt intresse. Du kan nu hitta personer ur denna databas här, med vissa begränsningar.

Endast namnuppgifter, datum och plats för t.ex. födelse eller vigsel, visas här. För nu levande personer, visas överhuvudtaget inga detaljer förutom namn och släktrelationer.
Fasta texter i registret är på engelska, t.ex. 'Spouse' (make/maka) eller 'Parents' (föräldrar). Under en persons namn och personuppgifter kan det stå 'Family:', och där följer uppgifter om vigsel, make/maka, föräldrar och barn. Finns det flera äktenskap, framgår dessa uppgifter under en ny 'Family: ' rubrik.
Alla datum presenteras i formatet ÅÅÅÅ-MM-DD.

Har du frågor, rättelser, eller kompletteringar om och till detta register, är jag tacksam om du sänder ett E-mail till mig. Vid rättelser och kompletteringar är det fint om du lämnar så fullständiga uppgifter som möjligt, gärna med angivande av 'källa'.

Klicka HÄR för att komma till släktdatabasens startsida.