SLÄKTNUMMER FAMILY NUMBER
För att underlätta genealogisk identifiering av ättlingarna till William Thorburn (1780-1851) och hans hustru Jessy, född Macfie (1790-1863), samt i släkten ingifta personer, används ett system med släktnummer för varje individ.

Principen är följande: Det första barnet i familjen betecknas med 1, det andra med 2 o.s.v. De första personer som fått ett släktnummer är alltså William och Jessy's barn. Det första barnets första barn betecknas analogt med 11, det andra barnets första barn med 21 etc.

För att siffrorna alltid skall räcka till har en särregel måst tillgripas: alla barn som avlidit före 10 års ålder, har genomgående betecknats med siffran 0.

To facilitate genealogical identification of the descendants of William Thorburn (1780-1851) and his wife Jessy, née Macfie (1790-1863), and individuals married into the family, a system with a family number for each individual is used.

The principle is as follows: The first child in the family is assigned number 1, the second number 2, &cc. The first individuals who has got a family number are consequently the children of William and Jessy. The first child's first child analogously gets number 11, the second child's first child gets number 21 &cc.

To ensure that enough numbers are available, a special rule is applied: all children, who has deceased before the age of ten, are assigned number 0.