Släktföreningen Thorburn-Macfie i Sverige bildades år 1937 i Uddevalla, av ättlingar till William Thorburn och hans hustru Jessy (född Macfie), som i juli 1823 inflyttade till Sverige från Leith i Skottland.

William var äldste son till William Thorburn, en driftig och välkänd köpman i Leith. År 1813 gifte sig William (Junior) med Jessy Macfie, yngsta dotter till Robert Macfie från Greenock och Langhouse. Familjerna Thorburn och Macfie var redan dessförinnan knutna till varandra, då John Macfie, tredje son till nyss nämnde Robert Macfie, år 1810 gift sig med Alison Thorburn, näst äldsta dotter till William Thorburn Senior.

William och Jessy bosatte sig på Kasen, en egendom belägen vid Byfjorden, nära staden Uddevalla.

Ett av deras barn, Jessie Thorburn, gifte sig i januari 1839 med sin kusin William Andrew Macfie, yngste son till hennes moster Margaret och dennas make James Macfie.

Även William Andrew och Jessie bosatte sig i Sverige, år 1845 på Anfasteröd, cirka 3 mil från Kasen. Det är från denna gren som de svenska Macfie-familjerna härstammar.

Släktföreningen Thorburn-Macfie var vid starten 1937 koncentrerad kring Uddevalla, då de flesta släktingarna fortfarande var bosatta i och kring staden. Släktgemenskapen var stark, och därför har släktingarna en väl bevarad tradition

År 1996 räknas antalet ättlingar (inklusive ingifta) till William och Jessy Thorburn till flera hundra. Några grenar har faktiskt nått nionde generationen. Samtliga ättlingar till William och Jessy, och i släkten ingifta personer, kan identifieras medelst ett släktnummer. Ättlingarna finns spridda över hela Sverige, men även utomlands. Alla är inte medlemmar av Släktföreningen Thorburn-Macfie, men medlemsantalet är ändå för närvarande drygt 200.

Föreningens syfte och ändamål, är enligt stadgarna att vidmakthålla och stärka samhörighetskänslan bland ättlingarna till William och Jessy.

Släktföreningen Thorburn-Macfie har därför, varje år sedan 1938, gett ut en familjetidskrift, Släktkrönikan, som innehåller familjenyheter, artiklar av och om släktingar, men även historiska artiklar om släkten, för att dagens generation skall få veta mer om sina anfäder.

Denna krönika distribueras i december varje år, till samtliga medlemmar i föreningen, men även till ett antal icke-medlemmar, som har ett speciellt intresse av släkterna Thorburn och Macfie.

Släktföreningen anordnar också Släktmöten, som hålls första lördagen i juli vart tredje år, vanligtvis i Uddevalla trakten, och som samlar släktingar från alla delar av Sverige, och ibland även från utlandet.

Vid släktmötet i Uddevalla år 1992 kom cirka 140 släktingar i alla åldrar, allt från några månader till 90 år. 1995 års släktmöte besöktes av släktingar från såväl Canada som England och Skottland.

Släktföreningen ger också ut ett Släktregister, innehållande samtliga ättlingar (och ingifta) till William och Jessy Thorburn. Släktregistret uppdateras och ges ut vart tionde år.

Släktens historia är mycket intressant och den är väl dokumenterad inte minst genom Släktingarnas berättelser i Släktkrönikan, men även genom ett unikt bevarat släktarkiv, som finns på Landsarkivet i Göteborg.