Gitarrackord
Ett finurligt litet skript. Välj ett ackord genom att trycka på dess namn. Då ser du
fingersättningen för det ackordet. Om det finns någon markering ovanför det tjocka strecket
betyder det att strängen ska slås an.
Tillbaka