Första sidan


Eric Lundqvist - Rani 1955

Här låter vi Eric Lundqvist själv få ordet:
   "Det här är en samling berättelser som har tillkommit under de tjugo år författaren vistats i Indonesien. Samlingen är förstås ganska heterogen eftersom författaren hunnit ändra både åsikter och stil under den tiden, kanske inte alltid till det bättre."
   "En del berättelser är skrivna med uppsåt att få ut dem i tryck. De har även publicerats i tidskrifter och tidningar, men inte i någon av mina tidigare sju böcker. En del skrev jag uteslutande för ro skull och dessa alster har för säkerhetsskull omgärdats med nu skrivna förklaringar och tillägg. Någon s.k. reseskildring är det här alltså inte alls frågan om utan bara lite prat om mänskor och natur på Indonesiens lyckliga öar samt något om författarens sned- och fröjdesprång därstädes."

   "Motala 1955 Författaren"
   
   


   <<<