Första sidan


Eric Lundqvist - Mitt Indonesien 1972

Detta är Eric Lundqvists sista bok. Det är ett antal historier från hans långa tid i Indonesien. När boken skrivs är han portförbjuden i landet, därför blir detta en minnenas bok från en tid och plats långt borta. Här kommer istället den gamle berättaren fram, med nya idéer. Bl a talar han om feminism och skillnader mellan öst och väst vad gäller synen på kvinnans roll i samhället.
   
   
   


   <<<