Första sidan


Eric Lundqvist - Djungeltagen 1949

Djungeltagen börjar på ön Nunukan i december 1934 och handlar om hur Eric Lundqvist byggde upp en hel timmerindustri i öns orörda djungel. Denna skövling tog han senare avstånd från.
   En liten lustighet är att han i förordet till Folket i Bilds upplaga (1954) talar om hur förlaget vill att han ska ge en programförklaring och ett syfte till sitt skrivande. Eric skriver:
   "Sant att säga har jag aldrig haft något program eller nån medveten avsikt med mina böcker. Programmet får jag väl göra upp sen arbetet är gjort, liksom jag i skolan disponerade mina uppsatser sen de var skrivna."
   En annan detalj är att hans eget namn på boken var Människor i Djungel, istället för förlagets Djungeltagen.
   
   
   <<<