Första sidan I Sverige Till Indonesien Borneo Nya Guinea och krig Nya Guinea 1950-talet Och sen...
   1950-talet

Mycket av Eric Lundqvists gärningar under 1950-talet är okända, men vissa saker går att utröna genom hans böcker.
   Eric och Sari lämnade Nya Guinea 1950 och reste troligen till Sverige. År 1952 kom de åter till Indonesien där Eric för ett svenskt bolag skulle undersöka skog på Borneo, eller Kalimantan som öns indonesiska del nu heter.
   Så bar det iväg till Sverige igen. Där stannade han åtminstone till 1955. Sedan tillbringade Eric och Sari en tid på Bali - någongång mellan 1955 och 1957 - för att spela in en film tillsammans med den svenske jägmästaren Robert Lundaahl. Lundaahl filmade och Eric skrev vilket resulterade i boken Bali som kom ut 1957. Samtidigt som denna resa företogs hade han mellan 1956-1957 tjänstgjort som lärare vid den skogliga fakulteten på universitetet. En sista hand lades på boken i Sverige, och sedan var det ännu en gång dags att åka till Indonesien. Denna gång som professor.
    År 1958 är Eric på väg till sin tjänst som professor vid universitetets lantbruks- och skogsfakultet. Detta och mycket annat finns beskrivet i Öarna och Morgondagen.
   Sin position som professor innehade Eric fram till 1960. Var han tog vägen sen är osäkert, men Öarna och morgondagen kom ut 1961, så det var troligen det han sysselsatte sig med.
   
   

Del 7 -->