Första sidan I Sverige Till Indonesien Borneo Nya Guinea och krig Nya Guinea 1950-talet Och sen...
   I Sverige

Eric Lundqvist föddes år 1902 i Östergötland. Han blev tidigt intresserad av naturen omkring sig och strövade gärna runt på faderns marker. Redan vid sex års ålder hade Eric sin första jaktupplevelse när han sköt en tjäder med en armborst.
   Eric var ett busfrö enligt egen utsago och detta inverkade menligt på skolgången. Grundskolan tog han sig igenom, men vid sexton års ålder slutade han skolan och reste till Lappland för att lära sig avverka skog. Detta arbete var något som passade hans oroliga själ och han beslöt att läsa till forstmästare.
   Någon gav honom dock rådet att istället ta studenten och försöka läsa till jägmästare. Så Eric tog studenten och sökte till Skogshögskolan i Stockholm och kom in. Han slutade dock inte att vara ett busfrö. Här en liten illustration som återberättats av Rolf Blomberg i Tropisk urskog (1952):
   "...berättelsen om en harjakt med dubbelbössa i Stockholm sent en natt. En av Erics kamrater var hare och skuttade omkring bland parkens träd, och ett par andra var hundar och sprang på alla fyra efter haren och skällde. Eric och några kamrater stod på pass och smällde av ett skott då och då, så det ekade mellan husväggarna. När haren hade fått några fina fågelhagel i baken, nekade den dock att vara hare längre, och sällskapet beslöt att övergå till fågeljakt. Därför klättrade en yngling upp i en lyktstolpe och kurrade som en tjäder. Tyvärr trillade han ner och bröt en arm, varför en poliskonstapel avblåste jakten och skaffade en bil åt den skadade."
   Våren 1928 utexaminerades Eric från Skogshögskolan och fick tjänst hos Östergötlands Skogsvårdsstyrelse. Ett år senare, på hösten 1929, upptäckte han en lockande annons i en tidning: några svenska jägmästare erbjöds plats i Nederländska Indien.

Del 2 -->