Thomas Bergqvist är basist och tekniker i bandet.
Till vardags är han fastighetsansvarig inom KF.

retur