Under denna rubrik kommer bandets historia att återges. Vartefter tiden går kommer även det som ännu inte är historia att bli det, vad man än tycker om det.

 

 

retur