Back / Tillbaka Home / Hem

Apropå två 

I din apparat har någon sannolikt plockat bort de två mellanfrekvenstransformatorerna, dessutom saknas rören längst bak, RENS1234, REN924, RENS1374d och RGN1064 (MF, det+lf, slutsteg, likriktare). Däremot sitter HF-steget RENS1234 och blandaren RENS1224 kvar, med sin typiska gråa metallisering.
För att bringa full klarhet skickar jag några bilder från böcker och reklamblad. Bilderna föreställer Telefunken T653WL, AEG 605WL och Siemens 56.

  

Alla tre apparaterna har samma chassi, lådorna skiljer sig däremot som synes. Rörbestyckningen är RENS1234 (HF), RENS1224 (blandare+oscillator), RENS1234 (MF), REN924 (detektor+LF), RENS1374d (slutsteg) och RGN2004 (likriktare). Skalan på Siemensapparaten är indelad i småskalor, en för varje land. På detta vis kunde man lättare hitta stationer från ett visst land.

 

Man gav gärna apparaterna namn, så t.ex. T653WL "Bayreuth", AEG "Super-Geador" 605L och Siemens "Ätherzepp-Super" 56, en eterns zeppelinare som man skulle åka runt med till alla stationer. Den tyska radioindustrin var mycket stolt över dessa apparater som med sina nya hexod- och binodrör representerade det bästa man kunde åstadkomma det året. Det är ingen ände på lovorden och superlativerna i reklambladen och katalogerna. Zeppelinarna, luftskeppen, var ju också en tysk stolthet som for jorden runt. Det var ju bara 1933, ännu hade inte luftskeppskatastrofen 1937 vid Lakehurst inträffat.

Hälsningar

Arne Ernbo