Back / TillbakaHome / Hem

GrundigMax Grundig
I ruinernas skugga efter andra världskriget kavlade en man upp sina ärmar. Företagaren Max Grundig, nyligen fyllda 37 år började 1945 med återuppbyggnaden av sin firma. Bland alla ruiner drömde han om en bättre framtid. Han väntade inte länge med att själv kunna genomföra denna dröm. Egen kraft, vilja och idéer skulle omsättas i realitet...

Redan i slutet på 1945 började hans företag igen, som kallades RVF, "Radio Vertrieb-Fürth, som egentligen grundades den 15 nov 1930 på adressen Fürther Fernstrasse, strax bakom rådhuset. Efter återvändandet från byn Vach, där produktionen låg under kriget flyttade Max Grundig först in i en affär på Schuvacher Strasse i Fürth, sedan till sin första "fabrik".
Den fanns på en bakgård i Jakobinerstrasse 24, och ägdes av en bekant , Christian Götz, som hade varit leksakstillverkare. Max Grundig hyrde in sig och redan i juni 1945 producerade han tillsammans med 11 manliga och 31 kvinnliga anställda "Universal-Transformatoren", styckpris 37 mark, endast mot kontant betalning. Därefter följde tillverkningen av test- och mätinstrumenten "Tubatest" och "Novatest". Den första radion kom något senare. Den kallades "Heinzelmann" och var ett typiskt barn av efterkrigstiden, nämligen en bygglåda där kunden själv byggde sin radioapparat. Denna geniala och enkla idé var den framgångsrika starten av dagens Grundigkoncern.

Med timmen noll i nacken och en hunger från kunderna efter nya produkter framför ögonen, började Max Grundig som en av de första med en förändring av samhället på sitt eget sätt: Genom en kombination av kvalitet Made in Germany och prisfördelar med serietillverkning. Genom teknisk rationalisering för kortare arbetstid och mer fritid Genom en underhållningselektronik, inte bara som en del av fritiden, utan som en viktig byggsten för information i ett demokratiskt samhälle. Den inhyrda bakgården blev snart för liten och Max Grundig letade efter ett nytt fabriksområde. Han fann det på den platsen där staden Fürth utan framgång vid sista sekelskiftet ville lägga en kurort "König Ludvig Quelle". Men här, på Kurgartenstrasse nära Nürnbergs stadsgräns byggdes 1947 de första fabriksbarackerna. Ett knappt år senare, den 20 juni 1948 (dagen då D-marken infördes), arbetade redan 400 kvinnor och män hos Grundig.

Den 7 juli samma år ändrades firmanamnet från RVF till "Grundig-Radio-Werke-Gmbh. En nödvändighet, då det nu tillverkades en ny radio "Welt-Klang", en jätteframgång! Redan samma år växte "arbetsytan" till 5 500 kvm och när man den 15 november började bygga en kvartersbyggnad fanns det 650 anställda i "bröd och arbete". Den första monteringshallen hade för dåtiden de imposanta måtten 80 m lång och 30 m bred och 4 500 kvm yta. Produktionen steg och steg. 1949 lämnade den 100 000:e radion fabriken vid Fürther Kurgassenstrasse. Samma år tillverkades den första bärbara transistorradion, och 1950 den första UKW mottagaren. Den fränkiska fabrikören hade förstått alla tyskars längtan efter information, frihet för ögat och örat. Efterfrågan var enorm. UKW stationen hördes 1950 ur alla högtalare. Tryckknappar i bilradion blev populära. Max Grundigs starka blick för kundens önskemål bekräftades sen 25 sep 1950 med att den dåvarande NWDR i Hamburg startade sin första TV-sändning.

Det var inte bara Max Grundigs företagsskicklighet utan hans instinkt som fick honom att satsa på TV. 1952 hade han tillverkat en miljon radioapparater och de första TV-mottagarna. Hans nya och alltid bättre produkter krävde nya produktionsplatser. I slutet av 1950 arbetade i Kurgartenstrasse i Fürth 3 000 personer. 1951 kom den första vändpunkten. Nürnbergs radioapparatsfirma. Lumophon hade betalningssvårigheter och Max Grundig köpte firman för 1,7 miljoner mark. Det ingick även en träbearbetningsfirma i Georgsmünd i köpet. Grundig hade nu tagit första steget utanför Fürth och med 6000 anställda hade man 1952 100 miljoner mark i omsättning. Företagaren från Fürth, född i Nürnberg såg fördelen med serieproduktion. Därför behövde man mer och mer plats. Nya byggnader växte mot himlen på Fürther Kurgarten - Dr Mach och Ludwig Quellen strasse. Werk 1 kom med EDV-byggnad, forskning och utveckling, formgivning, teknologicentrum och kvalitetskontroll. Senare kom Grundigbanken. Tillsammans fanns det nu 80000 kvm. Men det räckte inte på långa vägar för Grundig hade med jättekliv satt sig i spetsen för den europeiska elektronikbranschen. Den rasande utvecklingen gjorde att man köpte ett 600 000 kvm stort område i Nürnbergs förort Langwasser. Efter 1951 hade Grundig mer än 90 % av den tyska marknaden vad det gällde tillverkning av bandspelare.

1963 började man bygga för tillverkning av bandspelare och diktafon. Något senare kom Werk 18 med en stor hall för centralförpackning för in- och utlandet. Langwasser kallades för "Grundig Stadt" och i dag finns där koncentrerat 500000 kvm för fem Grundiganläggningar. Werk 9 som Europas största bearbetningsfabrik för termoplastiska föremål såsom "Frontblenden", skalprodukter, plastchassi, delar i storleksordning från 0,2 gr till 3 kg. Anläggningen är 24000 kvm stor. Werk 11 Ursprungligen Europas största fabrik för bandspelare och diktafoner, numera också specialtillverkning för videobandspelares drivdelar. Werk 16 34000 kvm stor. En av koncernens största färg-TV fabriker. Kapaciteten är 500 000 färg-TV per år. I början på 80-talet utrustat med automatcentrum, där TV och videobandspelares byggstenar automatiskt bestyckas med elektriska byggdelar. Werk 8 Försörjningscentral för utländska licensföretagare. Allt material kontrolleras på antal och kvalitet och skickas till utländska kunder över hela världen.

Werk 20 är en av de modernaste och största "leiterplatten" fabrikerna i Europa. Årligen levererar man ca 40 miljoner "leiterplatten" (leiterplatten = möjligen kretskort). Werk 21 byggt 1978 som pionjärfabrik för videobandspelare. Var den första i Tyskland och kostade 40 miljoner DM. På 30000 kvm tillverkades här över en miljon videobandspelare system "Video 2000". Därtill kommer som sagt huvudfabriken i Fürther Kurgartenstrasse. Här, i grundtillverkningen i Werk 1 infår TV-HF-NF-Tuner, automatisk mekanisk tillverkning, stansarbeten, galvanisering, lackering samt som tidigare nämnts forskning, utveckling, formgivning, kvalitetskontroll och teknologiskt centrum. Sedan Werk 10 på Würzburger Strasse i Fürth Grundig elektronik. I dessa hallar rör sig allt om professionell elektronik, datorer, mätinstrument och numerics NC och CNC styrningar, mätinstrument för verktygsmaskiner, industriella TV system TV kameror och stillbildsprojektorer.

Trafikövervakningen i Athen och Stockholm, tunnelbanekontroll i Nürnerg-Fürth, kärnkraftverk i Brunsbüttel och Vorallbergtunneln i Österrike är användningsområden för skräddarsydd teknik från "Grundig Elektronik". Till verk 7 i Bayreuth är tillverkningen av drivverken till kassettradio och dikafoner koncentrerad. Därtill hör också ett omfångsrikt tillbehörsprogram till hela kontorsdiktafonområdet. Verket omfattar över 2 500 kvm. Från verk 13 i Vohenstrauss kommer högtalare för hela audio/hifi och TV-programmet samt delar till videobandspelaren. Verk 14 i Miesau producerar TV-apparater, TV-byggdelar, transformatorer och fjärrstyrningar, medan man i filialen i Rammelsbach har inrättat sig för helautomatisk tillverkning av videokassetter. Båda verken kan visa upp en produktionsyta av 2 800 kvm och har nära samarbete med en gemensam koncernledning för fem produktionsområden och en central avdelning för planering. Så levererar t ex verk 23 i Fürth, som är centralt verk för videohuvuden sina produkter till verk 11 i Nürnberg där man tillverkar drivverk till videobandspelare. Dessa i sin tur monteras i det närbelägna verk 21 till kompletta bandspelare för system "Video 2000". Utöver tillverknings- och förvaltningskomplexet vid Fürther Kurgarten/Dr Mack-/Ludwig-Quellen-Strasse gäller "Grundig-Stadt" i Nürnberg-Langwasser som den viktigaste tyngdpunkten för koncernen. Här finns också centrallager för utskick av produkter, kundtjänstcentrum, transportlagret, storkök, lastbilscentral och Grundig Akademin.
 
En mångfald av topproduktion förenar Grundig-verken. Årligen producerar man 2 milj TV-apparater. Sedan starten har över 85 milj TV-apparater kommit ut på marknaden. Fler än fyra miljoner diktafoner gör Grundig till marknadsledande i Tyskland. Grundig står på toppen som tillverkare av "ljudmöbler" inte bara i Tyskland, utan i hela Europa. Grundig håller en internationell ledningsposition med en årlig försäljning av 40 milj "leiterplatten". Grundig är ett av de mest betydande plastbearbetningsföretagen i Tyskland och med ett månatlig behov av 600 ton thermoplast det största i Europa. Grundig tillhör en av de största uppköparna av elektriska komponenter, dagligen går det åt över 5 miljoner av dessa. Grundig tillverkar över 4 milj högtalare per år. Grundig bygger en stor del av sina maskiner till produktionen själva, inte minst med tanke på gynnsamma försäljningspriser till sina kunder. Grundig förfogar över en tillverkningsbredd som knappt något annan företag i branschen kan visa upp. 

Max Grundig

En stor koncern född som en liten affär på Fürther Sternstr uppbyggt av Max Grundig under fem årtionden. Hans livsverk speglas i denna berättelse Grundig i dag - Porträtt av en världskoncern.