Back / Tillbaka Home / Hem

Ur Populär Radio nr 11 1954


RADIONS PIONJÄRER (XIV):

James Robinson


James Robinson

Moderna trafikmottagare är ofta utrustade med s.k. kristallfilter för att tillräcklig selektivitet skall uppnås.
Det var engelsmannen James Robinson som först i sin s.k. 'tenodmottagare' använde en kristall för att få upp selektiviteten i önskvärd grad. James Robinson är född den 9 september 1884 i Seghill, Northumberland.
Sin utbildning har han fått vid Armstrong College i Newcastle on Tyne och universitetet i Göttingen. 1909..1914 var han lärare i fysik vid olika universitet, vid Armstrong College och vid universiteten i Sheffield och London.
Robinson blev löjtnant i flottan och tjänstgjorde där under första världskriget 1915..1918 som radioexpert. Till flygvapnet kom han 1918, där han ledde forsknings- och utvecklingsarbeten inom radio- och fototekniken till 1925.

Sedan 1929 är Robinson teknisk rådgivare åt British, Radiostat Corp. Dr Robinson införde kristallfiltret 1929 vid sina försök med stenodmottagning. Han beskrev filtret och dess egenskaper under föreläsningar i USA 1930.

Amerikanska ingenjörer insåg omedelbart anordningens fördelar och en av dem, James Lamb, gjorde ett förtjänstfullt arbete för att förbättra kristallfiltret och jämna vägen för dess praktiska användning. Detta har f.ö. medfört att många tror, att kristallfiltret är en amerikansk uppfinning. Dr Robinson har också gjort andra betydelsefulla insatser. Han konstruerade en pejlmottagare 1911 och senare en radiokompass, som fick användning inom engelska flygvapnet.


Fig 1. Principscema för kristallfilter i MF-steg
för förbättring av mottagarens selektivitet.

(N.E.L)