Back / Tillbaka Home / Hem

RADIONS PIONJÄRER (III):

Ferdinand Braun

Sedan Marconis första försök visat, att trådlös förbindelse var möjlig, följde en snabb utveckling, som på olika sätt förbättrade tekniken.


Ferdinand Braun 1850..1918
En av pionjärerna för dessa arbeten är Ferdinand Braun.
Han föddes 6 juni 1850 i Fulda. Braun blev 1877 professor i fysik i Marburg, 1880 i Strasbourg, 1883 vid tekniska högskolan i Karlsruhe, 1885 i Türingen och 1895 åter i Strasbourg. 1897 gjorde lian den uppfinning som gjort han namn mest bekant, katodstråleröret, som ju stundom kallas Braunskt rör.
Efter det Marconis försök blev kända, började Braun experimentera för att förbättra sändare och mottagare. Resultatet härav blev 1898 den kopplade sändaren.
Marconi hade nämligen satt gniststräckan i antennen, vilket medförde att effekten endast kunde höjas till en viss gräns. Braun placerade gniststräckan i en sluten svängningskrets, som kopplades induktivt till antennen. Härigenom kunde man sända med vilken effekt man önskade varigenom räckvidden kunde öka.
Mottagaren förbättrades genom att kohären ersattes med en annan av Brauns uppfinningar, nämligen kristall detektorn. Denna gav särskilt goda resultat, när man övergick till att avlyssna morsetecken i stället för att använda skrivapparater.
För att utnyttja dessa uppfinningar grundades »Professor Brauns Telegraphic G. m. B. H.» 1898. År 1903 övertogs Brauns system av Telefunken. Vid långa våglängden är det noga med att man via jordförbindelsen kommer i kontakt med grundvattnet. Om marken är torr, kan i stället en s. k. motvikt användas. och Braun var den som först föreslog detta. Han gjorde också försök med riktad sändning och mottagning.
Brauns motvikt för antennsystem
Är 1913 använde han ramantenn för mottagning. 1909 fick Braun och Marconi dela på nobelpriset i fysik. År 1914 reste Braun till USA för att förhindra, att Telefunkens radiostation i Sayville stängdes, vilket Marconi-bolaget krävde.
Braun lyckades härmed, och stationen var i drift ända till dess USA gick med i kriget. Den store vetenskapsmannen återvände aldrig till Tyskland.
Han dog i New York den 20 april 1918.
(N E L)